FI  SWE  ENG 

Prislista

Förmedling av bostad eller fastighet

  • 3,72 % av förverkligat skuldfritt pris. Minimiavgift 3 000 € inkl. moms 24 %.

Förmedling av fritidsbostad

  • 3,72 % av förverkligat skuldfritt pris. Minimiavgift 3 000 € inkl. moms 24 %.

Uthyrning av bostad eller fastighet

  • 1,24 x en månads hyra, inkl. moms 24 %. Minimiavgift 600 € inkl. moms 24 %.

Investeringstjänster

  • Priset skräddarsys från fall till fall och med beaktande av tjänstehelheten.

Värderingsutlåtande eller värderingsintyg för bostad eller fastighet

  • Arvodet bestäms enligt objekt. Vi drar av värderingsarvodet från förmedlingsarvodet om du låter oss förmedla objektet inom 3 månader efter värderingsdatumet.

Köprådgivning angående bostad eller fastighet

  • Tjänsten och priset skräddarsys från fall till fall.

Prislista för objekt i Estland

  • Priset skräddarsys från fall till fall och med beaktande av tjänstehelheten.

Ryssland

  • Överenskommelse om marknadsföring i Ryssland på vår webbplats www.hellehouse.ru samt om tjänstens pris görs från fall till fall och med beaktande av tjänstehelheten.

Rådgivning och konsulttjänster

  • 110 € per timme, inkl. moms 24 %. Dessutom debiterar vi eventuella direkta dokumentkostnader.


 

Helle House Oy

Helsingforskontoret:
Eerikinkatu 27,
00180 Helsinki
infellehouse.fi
www.hellehouse.fi
www.hellehouse.ru

Borgåkontoret:
Vanha Kuninkaantie 37,
06100 Porvoo

Helle House Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsingfors | Vanha Kuninkaantie 37, 06100 Borgå | www.hellehouse.fi, www.hellehouse.ru
infellehouse.fi, Tfn +358 20 7597860+358 20 7597860, FO-nummer: 2440085-0
Priserna inkl. moms för 0207-företagsnummer är 0,0828 €/samtal + 0,07 €/min från fasta telefoner och 0,0828 €/puh + 0,17 €/min från mobiltelefoner.
SKVL
HVT