FI  SWE  ENG 

För köpare

Berätta vilket slags bostad du behöver och letar efter – vi hjälper dig att hitta en bostad som passar dig. Vi får konstant erbjudanden om att sälja många olika slags bostäder och vi kan bland dem hitta en just för dig innan bostaden annonseras på offentliga marknadsplatser.

Vi hjälper dig under köpprocessens gång, t.ex. genom att granska och verifiera viktiga saker i sambandet med bostads- eller fastighetsköpet.

Låt oss sätta upp och granska köpebrev och andra dokument effektivt och med yrkeskunnighet.

Genom våra kontakter inom fastighetsmäklarbranschen söker vi bostad eller fastighet åt dig även i Estland. 

Helle House Oy

Helsingforskontoret:
Eerikinkatu 27,
00180 Helsinki
infellehouse.fi
www.hellehouse.fi
www.hellehouse.ru

Borgåkontoret:
Vanha Kuninkaantie 37,
06100 Porvoo

Helle House Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsingfors | Vanha Kuninkaantie 37, 06100 Borgå | www.hellehouse.fi, www.hellehouse.ru
infellehouse.fi, Tfn +358 20 7597860+358 20 7597860, FO-nummer: 2440085-0
Priserna inkl. moms för 0207-företagsnummer är 0,0828 €/samtal + 0,07 €/min från fasta telefoner och 0,0828 €/puh + 0,17 €/min från mobiltelefoner.
SKVL
HVT